عدم تقارن صورت

عدم تقارن صورت

عدم تقارن صورت به معنی قرینه نبودن اجزای سمت چپ و راست صورت بوده که تا حدی امری کاملا طبیعی است و حتی خود لین عدم تقارن باعث ایجاد زیبایی در افراد است.

علل عدم تقارن صورت چیست؟

عدم تقارن صورت می تواند علل ژنتیکی یا تکاملی داشته باشد. در اغلب افراد ترکیبی از این دو عامل وجود دارد. علل تکاملی بسیار شایعتر و متنوع تر است. مثلا فردی که در دوران کودکی دچار شکستگی در ناحیه استخوانهای صورت می شود، رشد استخوانها در سمت آسیب دیده مختل می شود و در دوران بلوغ، استخوانهای دو طرف یهیک میزان رشد نمی کنند و غیر قرینگی ایجاد می کند. مشکلات ارتودنسی، ضعف عضلات یکطرفه صورت، عفونتهای دندان و بافت نرم صورت و … می توانند در عدم تقارن صورت نقش مهمی داشته باشند.

 

آیا می توان از عدم تقارن صورت به عنوان عیب نام برد؟

عدم تقارن صورت در همه افراد مشاهده می شود و میزان کم آن، یک وضعیت نرمال تلقی می شود. بسیاری از افراد زیبا و سلبریتی هایی که می شناسیم، بیش از آنچه ما تصور می کنیم دچار عدم تقارن صورت هستند. در افرادی که عدم تقارن بسیار زیاد باشد به گونه ای که زیبایی و تناسب اجزاء صورت را مختل کرده باشد، می توان آن را یک عیب زیبایی دانست و به دنبال اصلاح آن بود.

عدم تقارن صورت سلبریتی ها

عدم تقارن گونه ها و عضلات صورت

بخشی از زیبایی صورت ما به دلیل شکل، حجم و عملکرد عضلات صورتمان است. در افرادی که به هر دلیل عضلات یکطرف صورت بیشتریا کمتر از سمت مقابل استفاده شوند، مثلا فردی که به دلیل مشکلات دندانی در یک طرف، مرتب از سمت مقابل برای جویدن استفاده کند، عضلات استفاده شده حجیم می شود و باعث بزرگییک طرف صورت می گردد.

همزمان با این تغییر، رشد استخوان زیر این عضله نیز افزایش مییابد و بعد از گذشت چندین ماه یا چند سال، به عدم تقارن بیشتر منتهی می شود. عدم تقارن در عضلات باعث عدم تقارن در گونه ها، پلکها، زاویه فک، و … می شود

حل مشکل عدم تقارن صورت

در برخی از افرادی که عدم تقارن شدید دارند مخصوصا عدم تقارن‌هایی که استخوان‌ها را درگیر کرده اند، ممکن است بتوان با استفاده از جراحی این عدم تقارن را کاهش داد ولی در عدم تقارن های خفیف، معمولاً جراحی نمی‌تواند اثر مثبتی داشته باشد.

آیا جراحی زیبایی کمکی به عدم تقارن صورت می‌کند؟

برای اصلاح عدم تقارن، باید به شدت آن و بافت‌های درگیر شده توجه نماییم. عدم تقارن خفیف، اغلب نیاز به اصلاح ندارند. اگر عدم تقارن به قدرت عضلات صورت مربوط باشد، جراحی نمی‌تواند موثر باشد و روش‌های غیرجراحی مانند تزریق بوتاکس و یا فیزیوتراپی استفاده می‌شود. در عدم تقارن شدیدی که بافت استخوان و بافت چربی را درگیر کرده باشد، جراحی می‌تواند تا حدودی موثر باشد و عدم تقارن را کاهش دهد.