گرانولوم چیست و چرا ایجاد می شود؟

گرانولوم تجمعی از ماکروفاژها است که در پاسخ به التهاب مزمن ایجاد می شود. این زمانی اتفاق می افتد که سیستم ایمنی بدن سعی می کند مواد خارجی را جدا کند چرا که قادر به از بین بردن آنها نیست. چنین موادی شامل ارگانیسم های عفونی از جمله باکتری ها و قارچ ها و همچنین سایر مواد مانند اجسام خارجی، تزریق ژل پاژ، کراتین و قطعات بخیه است.

گرانولوم چیست

انواع گرانولوم

انواع گرانولوما را می توان به دو دسته تقسیم کرد: نکروزه و غیر نکروزه، گرانولوم های نکروزه دارای ناحیه مرکزی نکروز هستند، اینها معمولاً در ریه ها در پاسخ به سل و عفونت های قارچی تشکیل می شوند. از سوی دیگر، گرانولوم‌های غیر نکروزه ناحیه مرکزی نکروز ندارند و بیشتر رخ می‌دهند. آنها ممکن است در پاسخ به تماس با مواد خارجی، سارکوئیدوز و بیماری کرون ایجاد شوند.

گرانولوم ها ممکن است بیشتر بر اساس علت طبقه بندی شوند. به عنوان مثال، گرانولوم‌های غیر نکروزه ناشی از قرار گرفتن در معرض اجسام خارجی، مانند ژل پاژ، گرانولوم جسم خارجی نامیده می‌شوند.

انواع گرانولوم

روش درمان گرانولوم

در ویدیو زیر به شما عزیزان نحوه شناسایی و به وجود آمدن گرانولوم در اثر تزریق و یا تخلیه ژل پاژ و همچنین روش های درمان آن توضیح داده شده است.