چند درصد از جراحی های بینی به عمل مجدد احتیاج دارند ؟

طبق آمارهای بین المللی ده الی پانزده درصد از کسانی که جراحی بینی انجام میدهند ، ممکن هست که نیاز به ترمیم جراحی داشته باشند.جراحی وجود ندارد  که ادعا کند تمامی افرادی را که جراحی زیبایی بینی کردند به هیچ عنوان نیاز به ترمیم  ندارند ،  اما  با روشهای جدید و نوین میتوان  درصد ترمیم ها رو کمتر کرد یکی از روشهایی که میتواند تغییرات جزئی یا ناهمواریهای جزئی  که پشت بینی هست و یکسری از بیمارها از این قضیه شکایت دارند. ما با روشی غیر از جراحی و بیهوشی مجدد این مشکل را بر طرف میکنیم .

آیا هر ترمیم بینی احتیاج به بیهوشی دارد ؟

در  جواب این سوال باید بگیم خیر ، خیلی از ترمیم ها  به این صورت هست که ما بیمار را سر موضعی  میکنیم  و بعد آن قسمت هایی که دچار ناهمواری هستند یک سوراخ خیلی کوچک ایجاد میکنیم ، سپس شروع به تراشیدن این قسمتها میکنیم .جراحی ترمیم بینی یکی از عملهای بسیار پیچیده است که برای رفع ایرادات  جراحی قبلی  ص.رت می پذیرد.در شرایطی که بینی بیش ازحد کوچک باشد یا سایز بخش هایی از آن کاهش غیرعادی داشته باشد.یا بخش های مهم غضروفی حذف و یا ساختار عملکرد آن آسیب دیده باشد.جراح ترمیم کننده بینی با چالش های فراوانی روبرو است.